ចែករំលែក

១, ងាវឆៅ : សំបូរទៅដោយជាតិសង្កសីខ្ពស់ បង្កើនបរិមាណទឹកកាម និងផលិតតេស្ទូតេរ៉ូនហេីយវាផ្ទុក ជាតិដូប៉ាមីនជាអកម៉ូនបង្កើនចំណង់ផ្លូវភេទ

 

២, ចេកទុំ : វាផ្ទុកសារជាតិប្រូមីុលេនអង់សុីមបង្កើនចំណង់និងការពារកុំឲ្យអង្គជាតិបុរសទន់ សំបូរទៅដោយជាតិ ប៉ូតាស្យូមនិងវីតាមីនBរឺបូហ្លារាំងដែលបង្កើនថាមពលក្នុងខ្លួន4

៣, ស្វាយនិងស្យបប៊ឺរី ៈ បញ្ចុកគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីរប្រតិបត្តិការ

៤, ស៊ុត : វីតាមីនB6និងB5 ជួយកំរិតអកម៉ូនអៅយមានតិល្យភាពនិងការពារស្រ្តេស

7

៥, ថ្លើម : មានសារធាតុក្លុយតាមីនប្រេងនៃកោសិការសំរាប់ប្រពន្ធ័ភាពសាុំការពាររាងកាយ

8

៦, មើមខ្ទឹម : ផ្ទុកជាតិអងាលីសាុំងគ្រឿងផ្សំជួយបង្កើនកាហ្វេរបស់ឈាមចូលទៅសរីរាង្គភេទ

៧, សូកូឡា : ផ្ទូកដូប្រូមុីនវាស្រដៀងនិងកាហ្វេអីុននិងផ្ទិកនៅហ្វីនីឡឺសីុឡាមីុនដែលអក្នគីមីវិទ្យាជឿថា

ជួយបង្កើនអារម្មណ៍បើពណ៏ខ្មៅវិញមានបរិមាណប្រឆាំងនិងOxidtច្រើនដែលជាការប្រមូលមួយដ៏ល្អសំរាប់សុខភាពព្រោះវាជួយការពារប្រពន្ធភាពសាុំ៕

ប្រភព៖ baykdang